Terug naar overzicht

Catherine Ongenae, Assita Kanko, Sofie Van Bauwel, Dirk Jacobs & Ivan De Vadder

Zaterdag 14.00u - 15.15uTheaterzaal

Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking.
Vrouwen doen 66% van al het werk.
Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen.

Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.
Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw.
Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.

Het zijn anno 2016 nog altijd frappante cijfers. En op de Internationale Vrouwendag (8 maart) viel er ook niet veel te vieren: de loonkloof die hardnekkig diep blijft, huiselijk geweld, seksuele intimidatie,...  Het sluipend gif van seksisme is nog altijd prominent aanwezig in onze maatschappij. Journaliste Catherine Ongenae en MR-politica Assita Kanko gaan in gesprek over de vele facetten van dit veelkoppige monster.

Catherine Ongenae bracht recent het boek ‘#seksisme – nee, wij overdrijven niet!’ uit, waarin ze tien vrouwen aan het woord laat die de soms onzichtbare patronen van seksisme bloot leggen. Assita Kanko schreef met ‘De tweede helft’ een geëngageerde en overtuigende oproep voor een nieuwe vorm van feminisme. In haar boek stelt ze dat ‘de vrouw’ nog altijd niet naar waarde wordt geschat: de hoogste tijd voor een ingrijpende mentaliteitswijziging.

Sofie Van Bauwel is professor aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van UGent, waar ze doceert over audiovisuele communicatie, gender en media en televisiestudies.

Ivan De Vadder is VRT-journalist  en kent als geen ander het reilen en zeilen van de Belgische politiek. In het programma De Zevende Dag voelt hij de politieke goegemeente aan de tand. In zijn boek ‘Pleidooi voor een eerlijke politiek’ trekt hij aan de alarmbel en pleit doortastend voor veranderingen in het politieke denken en handelen. 

Ook Dirk Jacobs, gewoon hoogleraar sociologie aan de ULB en directeur van de Group for Research on Ethnic Relations, Migration and Equality (GERME) is van de partij. Hij is gespecialiseerd in migratie- en integratiebeleid en onderwijssociologie en heeft een klare kijk op de gender(on)gelijkheid vanuit mannelijk perspectief.