Terug naar overzicht

DAGOPENER: Tom Holland over het ontstaan van de islam

Zondag 11.30u - 12.30uTheaterzaal

Mohammed was een analfabeet. Tussen 610 en 632 werd de profeet de Koran geopenbaard door tussenkomst van de aartsengel Gabriël. In de jaren daarna is de tekst definitief vastgesteld en opgeschreven. De Koran was gereed, onveranderlijk tot het einde der tijden. Met het heilige boek in de hand veroverden de Arabieren enorme delen van de Oude Wereld. Dat is de traditionele visie van de islam. In 'Het vierde beest' laat Tom Holland zien dat de geschiedenis van de Koran en de islam anders is. De godsdienst en het heilige boek ontstonden niet in een vacuüm, maar dragen sporen van de andere monotheïstische godsdiensten, het zoroastrisme, het jodendom en het christendom. Niet de godsdienst was de inspiratiebron voor de veroveringsoorlogen van de Arabieren, maar de veroveringen effenden juist de weg voor de islam. Er is geen onderwerp waarbij traditie en wetenschap zo ver van elkaar af staan. Holland volgt het spoor van het ontstaan van de islam tot aan zijn grootste successen. Daarmee brengt hij niet alleen de oude geschiedenis tot leven, maar raakt hij ook aan de crises en controverses van het heden.

Tom Holland heeft teksten van Homerus, Herodotus en Vergilius bewerkt voor BBC Radio 4. Hij is tevens de bestsellerauteur van 'Rubicon', 'Perzisch vuur' en 'De gang naar Canossa'. 'Het vierde beest' verschijnt in Nederland een half jaar eerder dan in de rest van de wereld.

Jef Lambrecht, oud-VRT-journalist, tekent het verhaal op van De Arabische Revolutie. In 2010 ontketende de Tunesier Bouazizi met zijn wanhoopsdaad een revolutie die als een tsunami de hele Arabische wereld overspoelde. De revolutionaire tsunami tegen onrecht, willekeur, machtsmisbruik, graaicultuur, vriendjespolitiek en despotisme spaarde geen enkel Arabisch land. Regimes die eeuwigdurend schenen stortten als kaartenhuizen in elkaar. Grootmachten en geheime diensten zagen zich verplicht halsoverkop hun strategieën te herzien. De wereld veranderde, de geschiedenis kwam in een onverwachte stroomversnelling. De Arabische Revolutie duurde enkele maanden. Dan intervenieerde de buitenwereld.

 

- Engels gesproken